Важна информация

Уважаеми родители, във връзка със създалата се епидемична обстановка моля да имате предвид, че таксите за детската градина за месец февруари могат да се плащат през еPay.
Прилагаме подробна инструкция за ваше улеснение.

Електронно плащане на такси става чрез системата еPay, както следва: Регистрацията се прави чрез панела за Прием в детските градини от сайта на Общината. Има наличен прозорец „Уеб родител", чрез който се влиза в електронната система на Общината за разплащане на такси. Всяко дете си има персонален код/парола/ и Потребителското име, което е ЕГН -то на детето, а паролата се дава служебно от директора на ДГ / имате я на последната квитанция за платена от вас такса/.
В самия панел „Уеб родител" се вижда актуална информация за платените и дължими такси както и всички присъствия и отсъствия по дни. / без корекции и без заменки/
Трябва да се направи регистрация в еPay за тези, които нямат такава.

За тези родители, които нямат възможност да заплатят таксите по гореописания начин да заповядат на място в детското заведение , задължително с ПРЕДПАЗНА МАСКА в дните:
20.03.2020 г./петък/ от 8.00 до 10.00 ч.
27.03.2020 г. /петък/ от 8.00 до 10.00 ч.

Желаем лек ден.
Екипът на ДГ "Синчец"