Профил на купувача

Обявление за набиране на предложения по схема "Училищен плод"и схема "Училищно мляко" за учебните 2019г./2020г. , 2020г./2021г. и 2021г./2022г.