Прием в ДГ

Заявленията се подават по електронен път съгласно Правила утвърдени от Общински съвет!

Необходими медицински документи при постъпване в детската градина:

Подаване на заявленията по електронен път

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Русе