Прием в ДГ

Подготовка на детето за детска градина

  1. В детската градина „Синчец“ е въведен „Модел за адаптиране на детето при първоначалното му постъпване в детската градина”. Моделът е предназначен за децата от детска ясла и първа група, за родителите и персонала. Целта на модела е да способства за бърза и безболезнена адаптация на детето към средата в детската градина и е препоръчително родителите да се запознаят с него с оглед взаимодействие с персонала за постигане на целта.
    Моделът е предоставен за информация в „Документи ДГ“. Родителите трябва да се запознаят с модела за адаптация преди постъпване на детето в детската градина.
  1. Родителите формират в детето положителна представа за детската градина, за веселите игрите с децата.
  2. Родителите да представят медицинските документи и детето за преглед в здравния кабинет на детската градина преди влизането в група.
  3. Необходими вещи за детето:
  1. Препоръчително е детето да започне краткотрайни посещения в детската градина или в групата за запознаване със средата, в рамките на 1-2 часа на ден, като постепенно времето и дейностите се увеличават с включване на хранене и следобеден сън.
  2. Ако децата са с хронични заболявания и СОП са необходими пакет от документи, които ще им бъдат разяснени на място в ДГ „Синчец“.
  3. Кандидатстването се извършва от родителя през електронната система за прием на Община Русе. При затруднение родителят може да се обърне към директора на детското заведение за съдействие.

 

Необходими медицински документи при постъпване в детската градина:

 

Подаване на заявленията по електронен път

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Русе