Екипът и родителите на ДГ "Синчец" раздават "добрини и усмивки"!

Скъпи родители, днес доброволци към Фондация "Александър Русев" посетиха детската ни градина и заедно бяха отворени кутиите със събраните средства, които фондацията ни предостави. Комисията  в състав директор на ДГ "Синчец"Десислава Йорданова, доброволец Иван Ганев и гл. счетоводител на ДГ "Синчец" Галя Енчева преброи сумата, която е събрана- 410,00 лв. Сумата ще бъде внесена по сметка на фондацията от касиер-домакина на детската градина.
Екипът и Фондацията благодари за добротата Ви.
Ако някой има желание, но не е успял до момента да подкрепи децата с увреждания може да го направи на следните банкови сметки:
ТБ „Юробанк България“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG 06 BPBI 7921 1045 5933 01 – BGN

BG 85 BPBI 7921 1445 5933 01 – EUR

За всяко дарение се издава удостоверителен документ, който да послужи за ползване на данъчни облекчения.