Екипа на нашата детска градина подкрепи благородната кауза на Фондация "Александър Русев"

Скъпи родители, както вече знаете, екипа на нашата детска градина подкрепи благородната кауза на Фондация "Александър Русев". Вие също спомогнахте да се включим в тази инициатива и вместо цветя дарихте сумата за тях на благородната кауза. Днес кутиите бяха отворени в присъствието на комисия в състав родител, директор и учители. Сумата, която е събрана възлиза на 192.60 лв.Ще бъде внесена по сметка на фондацията от касиера на детската градина.
Екипът и Фондацията благодари за добротата Ви.
Ако някой има желание, но не е успял до момента да подкрепи децата с увреждания може да го направи на следните банкови сметки:


ТБ „Юробанк България“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG 06 BPBI 7921 1045 5933 01 – BGN

BG 85 BPBI 7921 1445 5933 01 – EUR

За всяко дарение се издава удостоверителен документ, който да послужи за ползване на данъчни облекчения.