Достъп до обществена информация

1. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията на детска градина "Синчец"
2. Заявление за искане на информация
3. Искане за предоставяне на информация
4. Протокол за предоставена обществена информация
5. Протокол за предоставяне на достъп до информация
6. Протокол за приемане на устно заявление