Документи учебна 2019-2020 г.

Организация на учебния ден [.pdf]

Правилник за дейността на ДГ Синчец [.pdf]

Правила за оптимизация на дейността при намаляване на общата посещаемост на децата и лятна организация на работа [pdf]

Годишен комплексен план ДГ Синчец за учебната 2019-2020 г. [.pdf]