Документи учебна 2018-2019 г.

Правилник за дейноста на ДГ Синчец

Стратегия за развитие на ДГ Синчец

Дневен режим

Правила за оптимизация на дейността при намаляване на общата посещаемост на децата и лятна организация на работа

Годишен комплексен план на ДГ Синчец за учебната 2018-2019 година

График за провеждане на дейностите извън ДОС за учебната 2018-2019 година