Документи учебна 2017-2018 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНСТТА НА ДГ“СИНЧЕЦ“

СТРАТЕГИЯ НА ДГ“СИНЧЕЦ“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „СИНЧЕЦ“ ЗА 2016/2020 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ“СИНЧЕЦ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА ДГ „СИНЧЕЦ“

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ“СИНЧЕЦ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА ДГ „СИНЧЕЦ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ