Документи на ДГ

Документи учебна 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на ДГ Синчец 2020-2024 г. [.pdf]

Модел на адаптация на децата в ДГ [.pdf]

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДГ „СИНЧЕЦ“ ПРИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

Анекс към Правилник за дейността на ДГ Синчец [.pdf]

Годишен комплексен план на ДГ Синчец за учебната 2020-202 [.pdf]

Дневен режим при целодневна организация [.pdf]

План за дейността на педагогическия съвет за учебната 2020-2021 [.pdf]

План за квалификационната дейност за учебната 2020-2021 [.pdf]

План контролна дейност на директора за учебната 2020-2021 [.pdf]

Правила за оптимизация на дейността при намаляване на общата посещаемост на децата и лятна организация на работа [pdf]

Правилник за дейността на ДГ Синче [.pdf]

Етичен кодекс и вътрешни правила и заповед 2020-2021 [.pdf]

 

Документи учебна 2019-2020 г.

Документи учебна 2018-2019 г.

Документи учебна 2017-2018 г.