Бюджет 2021

 

Отчет а изпълнението на Бюджет 2021 към 30.06.2021 [.pdf] [Дата: 06.07.2021]

Отчет за изпълнението на бюджет ДГ Синчец към 31.03.2021 [.pdf] [Дата: 05.04.2021]

Бюджет 2021 ДГ Синчец [.pdf] [Дата: 23.03.2021]