Бюджет 2020

Бюджет ДГ Синчец 2020 [.pdf] [Дата: 06.03.2020]

Отчет за изпълнението на бюджет 2020 към 30.06.2020 [.pdf] [Дата: 07.07.2020]

Отчет за изпълнението на бюджет 2020 към 31.03.2020 [.pdf] [Дата: 07.04.2020]