Бюджет 2019

Отчет за изпълниние на Бюджет 2019 към 31.12.2019 [.pdf] [06.01.2020]

Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.09.2019 [.pdf] [04.10.2019]

Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 30.06.2019 [.pdf] [08.07.2019]

Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 31.03.2019 [.pdf] [04.04.2019]

Бюджет ДГ Синчец 2019 [.pdf] [04.04.2019]