Бюджет 2018

Отчет за изпълнението на бюджет 2018 г. към 31.12.2018 [.pdf]

Отчет за изпълнението на бюджет 2018 г. към 30.09.2018 [.pdf]

Отчет за изпълнението на бюджет 2018 г. към 30.06.2018 [.pdf]

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г. към 31.03.2018 [.pdf]

Бюджет 2018 г. [.pdf]