Профил на купувача 2019

Заповед Схеми [.pdf] [25.04.2019]

Заповед класиране 2019 [.pdf] [19.04.2019]

Протокол комисия класиране 2019 [.pdf] [19.04.2019]

Заповед удължаване на срок 2019 [.pdf] [15.04.2019]

Информация за удължаване на срок 2019 [.pdf] [15.04.2019]

Заповед обществена поръчка Синчец 2019 [.pdf] [04.04.2019]

образец 1 [.doc] [04.04.2019]
образец 2 [.doc] [04.04.2019]
образец 3 [.doc] [04.04.2019]
образец 4 [.doc] [04.04.2019]
образец 5 [.doc] [04.04.2019]
образец 6 [.doc] [04.04.2019]
образец 7 [.doc] [04.04.2019]

Обява обществена поръчка Синчец 2019 [.pdf] [04.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 [.doc] [04.04.2019]
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 [.doc] [04.04.2019]

проект договор стандарт образец Синчец 2019 [.doc] [04.04.2019]

техн.спецификация Синчец 2019 [.doc] [04.04.2019]

указания подготовка оферти Синчец 2019 [.doc] [04.04.2019]