Профил на купувача 2018

Заповед за удължаване на срок [.pdf]
Информация за удължаване на срок в АОП [.pdf]

Заповед [.pdf]
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 2018 [.docx]
Обява АОП [.pdf]
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - СИНЧЕЦ-2018 г. [.docx]
Техническа спецификация Синчец-2018 г. [.docx]
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ СИНЧЕЦ-2018 г. [.docx]