Профил на купувача 2017

договор 9-19.04.2017 г.
договор 8-19.04.2017 г.
договор 7-19.04.2017 г.
договор 6-19.04.2017 г.
договор 5-19.04.2017 г.
договор 4-19.04.2017 г.
договор 3-19.04.2017 г.
договор 2-19.04.2017 г.
договор 1-19.04.2017 г.
протокол от заседание на комисия-12.04.2017 г
АОП удължаване на срок-07.04.2017 г.
заповед за удължаване на срок-07.04.2017 г.
указания за подготовка на документи -30.03.2017 г.
Техническа_спецификация-Синчец -30.03.2017 г..docx
ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР-СИНЧЕЦ-30.03.2017 г..docx
Образци_на_документи-30.03.2017 г..docx
обява АОП -Синчец-30.03.2017 г.
заповед Синчец -30.04.2017 г.