Профил на купувача 2015

информация м.11.2015 г.
обобщ.инф.плат.суми м.10.2015
инф.за прат.суми м.09.2015 г-20.09.2015 г.
информация за плат.суми-м.08.2015 г.-08.09.2015 г.
информация за плат.суми-м.07.2015 г.-17.08.2015 г.
информация за плат.суми-м.06.2015 г.-17.07.2015 г.
договор Нове инженеринг ООД-08.07.2015 г.
инфор.платени суми м.05.2015 г.-19.06.2015 г.
инфор.платени суми м.04.2015 г.-20.05.2015 г.
договор „НОЙМА 2003“ ЕООД-14.04.2015 Г.
Договор -ЕТ“НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ-АНТОН АНТОНОВ“-14.04.2015 Г.
Протокол на комисия за разглеждане и класиране на оферти -06.04.2015 г.
заповед за назн.на комисия-06.04.2015 г.
заявление за участие-21.03.2015 г.
образец 9-21.03.2015 г.
Образец8-21.03.2015 г.
Образец7-21.03.2015 г.
Образец6-21.03.2015 г.
Образец5-21.03.2015 г.
Образец4-21.03.2015 г.
Образец3-21.03.2015 г.
Образец2-21.03.2015 г.
заповед за откриване на процедура 2015-21.03.2015 г.
публ.покана АОП-21.03.2015 г.