БЛАГОДАРИМ „ИРИМ“!


Благодарение на оказаната безвъзмездна подкрепа на г-н Иван Иванов, собственик на фирма „ИРИМ“ ЕООД, днес децата от ДГ „Синчец“ гр. Русе бяха зарадвани от монтираните нови мебели във всички занимални в сградата в кв. Средна кула.
Това е една дълго чакана промяна от деца, персонал и родители. С осъвременяване на интериора на всички занимални и подобряване и обогатяване на материално – техническата база се подобрява и учебно-възпитателния процес, а това е много важен аспект от работата на екипът ни.
Г-н Иванов спомогна за изграждане на иновативна образователна среда, която ще допринесе за качествено възпитание, обучение и социализация на децата в ДГ „Синчец“.
БЛАГОДАРИМ ВИ „ИРИМ“, ЧЕ СТЕ НАШ ПАРТНЬОР В ТАЗИ КАУЗА!