29 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩА

Децата от ДГ “Синчец” проведоха демонстрации свързани с пътната безопасност. Показаха много знания в интерактивни и дидактични игри. Заедно с родителите подготвиха рисунки за изложба и макети на превозни средства на тема "На пътя е опасно на всеки трябва да е ясно" . изложбата се изложена на двора на детското заведение.
Нека не забравяме: На пътя животът е с предимство!