Важно

Уважаеми родители, ДГ "Синчец" ще преустанови работа с деца считано от 22.03.20201 г. до 31.03.2021 г. вкл. по Заповед № РД - 01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
Връзка с ръководството на детското заведение може да осъществявате на тел. 0893 489 210 - Д. Йорданова
Прилагам заповедта:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/18/zapoved173.pdf