16 ноември – Международен ден на толерантността

Днес отбелязахме Международния ден на толерантността. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
Принципи на толерантността:
§ Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
§ Един за всички, всички за един!
§ Рамките ограничават човешкия дух.
§ Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
§ Не издигай стени!
§ Търпение, доброжелателност, разбиране.
§ Не бъди безразличен!
§ Обичай!
§ Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
Толерантност – това е да бъдеш ЧОВЕК!
„Нека доброто започне от теб!“-13 ноември Ден на доброто.