ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе промяна на таксите за подготвителна 3 и 4 група, считано от месец януари 2021 г., се променят както следва:

  1. Нова такса: "Целодневна подготвителна група" - 2.20 лв. на присъствен ден  пропорционална, без постоянна такса;
  1. Нова такса: "Целодневна подготвителна група 3/4" - 65 лв. на присъствен ден - пропорционална, без постоянна такса;
  2. Освобождават се от такса, тези от Вас които са ползвали преференции за освобождаване на такси с 50%, а именно:

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе промяна на таксите за 1 и 2 група, за месеците през които Община Русе попада в червена или оранжева зона съобразно критериите на МЗ, родителите които писмено уведомят директора в началото на периода на отсъствие дължат месечна такса от 10 лв.

Таксите за месец януари 2021 г. ще се събират от 10.02.2021 г. до 19.02.2021 г. без да се начисляват лихви.

След 10.02.2021 г. таксите може да се плащат в системата „Щастливо детство” и другите онлайн начини които ползвате – чрез електронното плащане през Epay системата в модул „Уеб родител“ и др.

 

От Ръководството