Участие в проект „Обичам природата – аз участвам“

Детска градина „Синчец“ участва в конкурс за проект свързан с екологията.