Една градска обстановка с пътни знаци

Една градска обстановка с пътни знаци, светофар, дори и паркинг си имахме, за което да благодарим на г-н Стефанов!