Бюджет 2019

Отчет за изпълнение на Бюджет 2019 към 31.03.2019 [.pdf] [04.04.2019]

Бюджет ДГ Синчец 2019 [.pdf] [04.04.2019]